"Talk Show" - Teknologi Penyimpanan Tenaga - Usaha Merendahkan Karbon.

Lokasi: Pentas

Masa: 09:00 AM
Senarai Program

Maklumat Program

Sesi Pertama
Masa: 9.00am - 9.30am

Nama organisasi : Inisiatif Hijau (NGO)
Tajuk : PROJEK HIJAU UNTUK INSTITUSI ISLAM MELALUI KAEDAH CROWDFUNDING

Penyampai 1 : Rohidi B. Harun
Jawatan : Setiausaha/Penasihat Digital Inisiatif Hijau (NGO)
Pendidikan : BSc Computer Science (UM), MSc Computer Networking (UiTM)

Penyampai 2 : Shahino Mah B. Abdullah
Jawatan : Pengerusi Inisiatif Hijau (NGO)
Pendidikan : BSc Physics (UM), PhD Physics (UM)

Penyampai 3 : Zainal Abidin B. Ali
Jawatan : Timbalan Pengerusi Inisiatif Hijau (NGO)
Pendidikan : BSc Physics (UM), MSc Physics (UM)

 

PROJEK HIJAU UNTUK INSTITUSI ISLAM MELALUI KAEDAH CROWDFUNDING 

MISI 

Menjadi penyedia fasiliti tenaga hijau kepada pusat-pusat Islam melalui kaedah crowdfund yang pertama di Malaysia disamping memberi kesedaran kepada orang ramai tentang kebaikan dan kelebihan penggunaan tenaga hijau. 

VISI 

Menggunakan platform Crowdfund sebagai saluran kepada orang ramai untuk munghulurkan bantuan dalam menyediakan fasiliti tenaga hijau kepada pusat-pusat Islam disamping mendidik orang ramai tentang penggunaan tenaga hijau. Ini boleh dicapai dengan membina rangkaian usahasama antara pengusaha-pengusaha tenaga hijau di Malaysia. 

 

Sessi ke 2
9.30am - 10am

Penceramah: Encik Abdul Rauf
Organisasi: Royale Qis Pte Ltd, Singapura
Jawatan: Managing Director

Tajuk : Solar and Clean Energy Technology - Industrial and Home Application

Untuk pertanyaan lanjut, sila hubungi:
Encik Zamil - 013 359 5198