Royale Qis Pte Ltd

Latar Belakang Royale Qis

Royale Qis Pte Ltd merupakan sebuah syarikat yang ditubuhkan sebagai cabangan ekonomi ASSOCIATED RECREATIONAL TREKKERS (ART) dengan tujuan menyediakan wadah, peluang, pelajaran dan memupuk keushawanan para ahlinya.

Kami memacu dan mengembangkan bisnes sosial ini melalui latihan dan kerjasama bersama organisasi lain. 

Produk kami

Buat masa ini, kami sedang giat mempromosikan penggunaan solar panel. Seperti yang telah sedia maklum, solar panel merupakan kaedah alternatif dalam penghasilan elektrik namun ianya tidak meninggalkan kesan negatif kepada alam semesta dengan cara tiada penghasilan karbon.

Address:
543 Mondo Building, Upper Serangoon Road

State:
Johor

Phone:
+6598500072

Website: