Program Hijau - Penghijauan Alam Sekitar

Lokasi: Kawasan Pantai Taman Gelora

Masa: 10:00 AM
Senarai Program

Maklumat Program

Program menanam pokok sekitar Pantai Taman Gelora